Aplikačné problémy pri oddlžení fyzických osôb od 01.03.2017

Vzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na odborné podujatie akreditované Ministerstvom spravodlivosti SR na nasledovnú́ tému:


Téma 1. dňa Koná sa Kredity

1


Centrum právnej pomoci a jeho úloha pri oddlžení

- zastupovanie, pohľadávka z pôžičky

- spracovanie návrhov, problémy praxe

Oddlženie - Povinnosti správcu v konaní o oddlžení

- Konkurzná podstata, Speňaženie nehnuteľnosti a obydlia dlžníka;

- Možnosť vykonávania zrážok; BSM; Odporovateľné právne úkony dlžníka

STREDA 20.09.2017 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Michal Leščinský
  Centrum právnej pomoci, právnik pre oddlženie
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie
Téma 2. dňa Koná sa Kredity

1


Činnosť súdu v konaní o oddlžení

- doručovanie písomností, dohľad súdu, rozhodovacia činnosť, skúmanie poctivého zámeru dlžníka, problémy súdnej praxe po novele

Oddlženie – Pohľadávky veriteľov;

Odmena správcu v konaní o oddlžení podľa vyhlášky a iné náhrady;

Problémy správcovskej praxe po novele - diskusia

ŠTVRTOK 21.09.2017 Košice
od 9:00 do 15:30
6
Prednášajúci
 • JUDr. Branislav Gazdag, Okresný súd Košice I.,
  podpredseda
 • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS,
  konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je Stavebné bytové družstvo I – zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, Košice v čase od 9:00 do 15:30.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH/deň.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programomStiahni pozvánku Stiahnúť prihláškuStiahni pozvánku