Aktuálne otázky SKPVzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na seminár pre SKP na nasledovnú́ tému:


Téma: Koná sa:

1


Opatrenia súvisiace s COVID-19

Pripravovaná novela ZKR

Zrušenie konkurzu podľa 2 časti zákona a odvolanie správcu z funkcie

Diskusia

STREDA 23. september 2020 Košice
od 8:00 do 17:00
Prednášajúci
  • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je (POZOR ZMENA!!!) Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice, Zrkadlová sála (1.poschodie), oba dni v čase od 8:00 do 16:00.

Účastnícky poplatok je vo výške 55 Eur s DPH.

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programom a prihláškouStiahni pozvánku/prihlášku