Novela ZKRVzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na seminár pre SKP na nasledovnú́ tému:


Téma: Koná sa:

1


Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - platobná neschopnosť, hroziaci úpadok, návrh na vyhlásenie konkurzu/reštrukturalizácie, prihlasovanie pohľadávok, veriteľské orgány, speňažovanie majetku, prechodné ustanovenia

19. október 2022 Košice
Prednášajúci
  • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je (POZOR ZMENA!!!) Congress Hotel Centrum Košice, Sála Einstein I., Južná trieda 2A, Košice

Účastnícky poplatok je vo výške 65 Eur s DPH. / deň

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programom a prihláškouStiahni pozvánku/prihlášku

Novela zákona o správcoch; Zákon o riešení hroziaceho úpadkuVzdelávacia organizácia AUDIT-POL, s.r.o. Košice Vás pozýva na seminár pre SKP na nasledovnú́ tému:


Téma: Koná sa:

1


Zákon č. 111/2022 o riešení hroziaceho úpadku - poradca v preventívnom konaní, verejná preventívna reštrukturalizácia, dočasná ochrana, neverejná preventívna reštrukturalizácia

Novela zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch

20. október 2022 Košice
Prednášajúci
  • JUDr. Matúš Králik, PhD., KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie


Účasť na odbornom seminári pre správcov konkurzu a reštrukturalizácie sa započítava do vzdelávacích aktivít.

Miestom konania odborných podujatí je (POZOR ZMENA!!!) Congress Hotel Centrum Košice, Sála Einstein I., Južná trieda 2A, Košice

Účastnícky poplatok je vo výške 65 Eur s DPH. / deň

Tešíme sa na Vašu účasť - Stiahnúť pozvánku s programom a prihláškouStiahni pozvánku/prihlášku