Vzdelávanie
správcov konkurzu

Spoločnosť AUDIT-POL vykonáva vzdelávacie aktivity v nasledovných oblastiach:

Správcovia konkurzu

Akreditácia Ministerstva spravodlivosti SR

Finančné riadenie

Ministerstvo školstva SR

Vzdelávanie audítorov a asistentov audítorov

Prezídium Slovenskej komory audítorov

Prečo
my?

V oblasti vzdelávania spolupracujeme s Podnikovohospodárskou fakultou v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach

Vzdelávacie služby

Chcete sa dozvedieť viac?

Pokial Vás zaujímajú bližšie informácie o poskytovaných službách neváhajte a kontaktujte nás

Využite nasledujúci mailový formulár v prípade ak preferujete komunikáciu prostrednístvom emailov alebo nám zavolajte na tel. číslo 055 / 62 54 200

Meno Spoločnosť
Tel. č. Email
Text správy